Svenska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

فهرس المحتويات
Innehållsförteckning
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الأشكال
Lista av figurer
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الجداول
Tabellförteckning
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ملحق
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
مسرد المصطلحات
Ordlista
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
ببليوغرافيا
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
فهرس الموضوعات
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet