Portugisiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

فهرس المحتويات
Índice
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الأشكال
Lista de figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الجداول
Lista de tabelas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ملحق
Apêndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
مسرد المصطلحات
Glossário
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
ببليوغرافيا
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
فهرس الموضوعات
Índice
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet