Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

فهرس المحتويات
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الأشكال
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الجداول
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ملحق
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
مسرد المصطلحات
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
ببليوغرافيا
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
فهرس الموضوعات
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet