Kinesiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

فهرس المحتويات
目录
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الأشكال
图表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الجداول
数表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ملحق
附录
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
مسرد المصطلحات
术语表
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
ببليوغرافيا
参考书目
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
فهرس الموضوعات
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet