Japanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

فهرس المحتويات
目次
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الأشكال
統計の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الجداول
表の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ملحق
付録
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
مسرد المصطلحات
用語解説
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
ببليوغرافيا
参考文献一覧
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
فهرس الموضوعات
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet