Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

فهرس المحتويات
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الأشكال
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الجداول
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ملحق
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
مسرد المصطلحات
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
ببليوغرافيا
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
فهرس الموضوعات
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet