Hindi | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

فهرس المحتويات
अनुक्रम
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الأشكال
आंकड़ों की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الجداول
तालिकाओं की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ملحق
परिशिष्ट
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
مسرد المصطلحات
शब्दावली
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
ببليوغرافيا
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
فهرس الموضوعات
अनुक्रमणिका
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet