Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

فهرس المحتويات
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الأشكال
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الجداول
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ملحق
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
مسرد المصطلحات
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
ببليوغرافيا
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
فهرس الموضوعات
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet