Franska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

فهرس المحتويات
Table des matières
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الأشكال
Liste des figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الجداول
Liste des tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ملحق
Annexe
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
مسرد المصطلحات
Glossaire
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
ببليوغرافيا
Bibliographie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
فهرس الموضوعات
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet