Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

فهرس المحتويات
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الأشكال
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الجداول
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ملحق
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
مسرد المصطلحات
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
ببليوغرافيا
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
فهرس الموضوعات
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet