Hindi | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Je obecně známým faktem, že...
... यह बात जाना-माना है.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Přezkoumali jsme tedy faktory...
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Na základě analýzy jsme identifikovali...
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Introduktion
Přetrvávající otázka v...je...
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Presentation av huvudteman
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
För att understryka vikten av din studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autoři nejnovějších studií navrhují...
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Našim cílem je...
हमारा लक्ष्य है कि...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Podle definice...znamená...
... की परिभाषा है...
Används för att definiera ett visst ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
Används för att definiera ett visst ord
Je důležité si ujasnit definici...
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
Används för att definiera ett visst ord
Termín...odkazuje na...
... का अर्थ है...
Används för att definiera ett visst ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Podle... je definován/a jako...
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...se obecně rozumí...
... का साधारणतः अर्थ होता है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Je důležité zdůraznit...
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Zaměřujeme se na...
हमारा मूल विषय है...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
To, co máme na mysli, je...
हमारा मतलब है कि...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Bylo navrhnuto několik definic.
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Tato vysvětlení vychází z...
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
Används för att klargöra grunden för din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen