Hindi | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är ett välkänt faktum att ...
... यह बात जाना-माना है.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
En hel del skrivs och sägs om...
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är idag allmänt accepterat att...
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Vi granskar därefter de faktorer...
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Introduktion
Ett återkommande tema i. .. är ...
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Presentation av huvudteman
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
För att understryka vikten av din studie
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Syftet är att ...
हमारा लक्ष्य है कि...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

… betyder per definition …
... की परिभाषा है...
Används för att definiera ett visst ord
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
Används för att definiera ett visst ord
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
Används för att definiera ett visst ord
Termen ... hänvisar till ...
... का अर्थ है...
Används för att definiera ett visst ord
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Enligt ... definieras ... som ...
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... का साधारणतः अर्थ होता है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det är viktigt att understryka ...
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vårt fokus ligger på ...
हमारा मूल विषय है...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Vad vi menar med detta är att ...
हमारा मतलब है कि...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Flera förklaringar har erbjudits.
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
Används för att klargöra grunden för din definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Efter ... har forskare hävdat att ...
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen