Esperanto | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är ett välkänt faktum att ...
Estas konata fakto, ke...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
En hel del skrivs och sägs om...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Det är idag allmänt accepterat att...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Vi granskar därefter de faktorer...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Introduktion
Ett återkommande tema i. .. är ...
Daura temo en... estas...
Presentation av huvudteman
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
För att understryka vikten av din studie
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Syftet är att ...
Nia celo estas...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

… betyder per definition …
Per difino... signifas...
Används för att definiera ett visst ord
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Används för att definiera ett visst ord
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Estas grave, havi certe la difino de...
Används för att definiera ett visst ord
Termen ... hänvisar till ...
La termino... rilatas al...
Används för att definiera ett visst ord
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Enligt ... definieras ... som ...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...estas kutime komprenita por signifi...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Det är viktigt att understryka ...
Gravas emfazi...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Vårt fokus ligger på ...
Nia fokuso estas sur...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Vad vi menar med detta är att ...
Kion ni volas diri, estas ke...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Flera förklaringar har erbjudits.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Används för att klargöra grunden för din definition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Efter ... har forskare hävdat att ...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen