Hindi | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Хорошо известно, что...
... यह बात जाना-माना है.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
О... было уже многое написано и сказано...
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Сегодня принято считать, что...
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Вспомним о таких фактах, как...
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Проведем этот анализ, чтобы определить...
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Introduktion
Постоянной темой... является...
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Presentation av huvudteman
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
För att understryka vikten av din studie
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Это исследование посвящено изучению причин...
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Нашей целью является...
हमारा लक्ष्य है कि...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

...обычно определяют как...
... की परिभाषा है...
Används för att definiera ett visst ord
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
Används för att definiera ett visst ord
Необходимо четко разъяснить определение...
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
Används för att definiera ett visst ord
Термин... относится к...
... का अर्थ है...
Används för att definiera ett visst ord
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Согласно..., ... может быть определено как...
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... обычно понимают как ...
... का साधारणतः अर्थ होता है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Важно подчеркнуть...
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Мы сфокусировались на...
हमारा मूल विषय है...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Наконец, дадим определение слова...
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Мы имеем в виду, что...
हमारा मतलब है कि...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Предлагаются различные толкования
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
Används för att klargöra grunden för din definition
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen