Hindi | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Para responder esta questão deve-se observar...
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
... यह बात जाना-माना है.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Muito já foi escrito/ dito sobre...
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
Allmän öppning för att införa ett ämne
É consenso geral que...
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Analisa-se agora os fatores...
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Esta análise visa identificar...
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Introduktion
Um tópico/ assunto frequente em...é...
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Presentation av huvudteman
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
För att understryka vikten av din studie
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
हमारा लक्ष्य है कि...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Por definição, ... significa...
... की परिभाषा है...
Används för att definiera ett visst ord
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
Används för att definiera ett visst ord
É importante deixar claro a definição de...
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
Används för att definiera ett visst ord
O termo...refere-se à/ao...
... का अर्थ है...
Används för att definiera ett visst ord
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
De acordo com...,...é definido(a) como...
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...geralmente significa...
... का साधारणतः अर्थ होता है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
É importante enfatizar que...
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
O foco é em/no/na...
हमारा मूल विषय है...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
O que se quer dizer é...
हमारा मतलब है कि...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Diversas explicações foram dadas.
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
Används för att klargöra grunden för din definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...encontrou significante correlação entre...e...
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen