Hindi | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
Allmän öppning för att införa ett ämne
これは周知の事実だが、・・・
... यह बात जाना-माना है.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
Allmän öppning för att införa ett ämne
・・・・と言われているが、・・・
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
・・・・という事実について検討すると、・・・
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Introduktion
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Presentation av huvudteman
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
För att understryka vikten av din studie
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
・・・・の理由でこれの調査を行った。
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
最近では・・・・と言われているが、
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
私たちの目的は・・・・
हमारा लक्ष्य है कि...
Används för att ange studiens viktigaste mål
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
... की परिभाषा है...
Används för att definiera ett visst ord
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
Används för att definiera ett visst ord
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
Används för att definiera ett visst ord
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
... का अर्थ है...
Används för att definiera ett visst ord
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
... का साधारणतः अर्थ होता है...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
・・・・を強調することは重要である。
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
हमारा मूल विषय है...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
私たちが意味しているのは・・・・
हमारा मतलब है कि...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
複数の例が見受けられる。
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
Används för att klargöra grunden för din definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen