Arabiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Allmän öppning för att införa ett ämne
これは周知の事実だが、・・・
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Allmän öppning för att införa ett ämne
・・・・と言われているが、・・・
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
・・・・という事実について検討すると、・・・
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Introduktion
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Presentation av huvudteman
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
För att understryka vikten av din studie
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
・・・・の理由でこれの調査を行った。
يستعرض هذا البحث أسباب...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
最近では・・・・と言われているが、
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
私たちの目的は・・・・
هدفنا هو أنْ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
تعني... بحكم التعريف...
Används för att definiera ett visst ord
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Används för att definiera ett visst ord
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Används för att definiera ett visst ord
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
يشير مصطلح... إلى...
Används för att definiera ett visst ord
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
・・・・を強調することは重要である。
من المهم التأكيد على...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
سنَصُبّ تركيزنا على...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
私たちが意味しているのは・・・・
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
複数の例が見受けられる。
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Används för att klargöra grunden för din definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen