Japanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Allmän öppning för att införa ett ämne
... यह बात जाना-माना है.
これは周知の事実だが、・・・
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Allmän öppning för att införa ett ämne
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
・・・・と言われているが、・・・
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Introduktion
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Presentation av huvudteman
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
För att understryka vikten av din studie
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
最近では・・・・と言われているが、
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
हमारा लक्ष्य है कि...
私たちの目的は・・・・
Används för att ange studiens viktigaste mål
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

... की परिभाषा है...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Används för att definiera ett visst ord
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Används för att definiera ett visst ord
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Används för att definiera ett visst ord
... का अर्थ है...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Används för att definiera ett visst ord
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... का साधारणतः अर्थ होता है...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
・・・・を強調することは重要である。
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
हमारा मूल विषय है...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
हमारा मतलब है कि...
私たちが意味しているのは・・・・
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
複数の例が見受けられる。
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Används för att klargöra grunden för din definition
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen