Ungerska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Estas konata fakto, ke...
Közismert tény, miszerint...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Rengeteg anyag szól arról...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Introduktion
Daura temo en... estas...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Presentation av huvudteman
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
För att understryka vikten av din studie
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Nia celo estas...
A célunk, hogy...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Per difino... signifas...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Används för att definiera ett visst ord
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Används för att definiera ett visst ord
Estas grave, havi certe la difino de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Används för att definiera ett visst ord
La termino... rilatas al...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Används för att definiera ett visst ord
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...estas kutime komprenita por signifi...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Gravas emfazi...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nia fokuso estas sur...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Kion ni volas diri, estas ke...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Används för att klargöra grunden för din definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen