Spanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Ya es bien sabido que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Mucho se ha escrito sobre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Examinaremos los factores...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Introduktion
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Un tema persistente en... es...
Presentation av huvudteman
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
För att understryka vikten av din studie
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
يستعرض هذا البحث أسباب...
Esta investigación explora las causas de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
هدفنا هو أنْ...
Tenemos como propósito...
Används för att ange studiens viktigaste mål
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

تعني... بحكم التعريف...
...es por definición...
Används för att definiera ett visst ord
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Används för att definiera ett visst ord
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Es importante entender correctamente la definición de...
Används för att definiera ett visst ord
يشير مصطلح... إلى...
El término... se refiere a...
Används för att definiera ett visst ord
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
De acuerdo con..., ... se define como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
... se entiende como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
من المهم التأكيد على...
Es importante enfatizar...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
سنَصُبّ تركيزنا على...
Nuestro punto de enfoque será...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Queremos decir...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Används för att klargöra grunden för din definition
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen