Rumänska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Allmän öppning för att införa ett ämne
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Trecând din nou în revistă factorii...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Introduktion
أحد المواضيع الملحّة... هو...
O temă recurentă in domeniul...este...
Presentation av huvudteman
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
För att understryka vikten av din studie
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
يستعرض هذا البحث أسباب...
Această lucrare explorează cauzele...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
هدفنا هو أنْ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Används för att ange studiens viktigaste mål
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

تعني... بحكم التعريف...
Prin definiție, ... înseamnă...
Används för att definiera ett visst ord
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Används för att definiera ett visst ord
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Används för att definiera ett visst ord
يشير مصطلح... إلى...
Termenul...se referă la...
Används för att definiera ett visst ord
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
...este înțeles ca...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
من المهم التأكيد على...
Este important să accentuăm...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
سنَصُبّ تركيزنا على...
Atenţia noastră este acum asupra...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Ceea ce vrem să spunem este...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Används för att klargöra grunden för din definition
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen