Portugisiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Para responder esta questão deve-se observar...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
É consenso geral que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Analisa-se agora os fatores...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Esta análise visa identificar...
Introduktion
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Presentation av huvudteman
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
För att understryka vikten av din studie
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
يستعرض هذا البحث أسباب...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
هدفنا هو أنْ...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Används för att ange studiens viktigaste mål
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

تعني... بحكم التعريف...
Por definição, ... significa...
Används för att definiera ett visst ord
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Används för att definiera ett visst ord
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
É importante deixar claro a definição de...
Används för att definiera ett visst ord
يشير مصطلح... إلى...
O termo...refere-se à/ao...
Används för att definiera ett visst ord
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
...geralmente significa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
من المهم التأكيد على...
É importante enfatizar que...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
سنَصُبّ تركيزنا على...
O foco é em/no/na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
O que se quer dizer é...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Diversas explicações foram dadas.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Används för att klargöra grunden för din definition
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
...encontrou significante correlação entre...e...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen