Nederländska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Allmän öppning för att införa ett ämne
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Het is een welbekend feit dat ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Allmän öppning för att införa ett ämne
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Introduktion
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Een vast onderwerp in ... is ...
Presentation av huvudteman
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
För att understryka vikten av din studie
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
يستعرض هذا البحث أسباب...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
هدفنا هو أنْ...
Ons doel is, ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

تعني... بحكم التعريف...
Volgens de definitie betekent ... ...
Används för att definiera ett visst ord
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Används för att definiera ett visst ord
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Används för att definiera ett visst ord
يشير مصطلح... إلى...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Används för att definiera ett visst ord
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
من المهم التأكيد على...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
سنَصُبّ تركيزنا على...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Daarmee bedoelen we ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Används för att klargöra grunden för din definition
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen