Engelska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Allmän öppning för att införa ett ämne
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
It is a well-known fact that…
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
A great deal is being written and said about…
Allmän öppning för att införa ett ämne
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
It is generally agreed today that…
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
We then review the factors…
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
We build on this analysis to identify…
Introduktion
أحد المواضيع الملحّة... هو...
A persistent theme in...is…
Presentation av huvudteman
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
För att understryka vikten av din studie
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
يستعرض هذا البحث أسباب...
This research explores the causes of…
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
هدفنا هو أنْ...
Our purpose is to…
Används för att ange studiens viktigaste mål
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

تعني... بحكم التعريف...
By definition… means…
Används för att definiera ett visst ord
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Används för att definiera ett visst ord
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
It is important to be clear about the definition of…
Används för att definiera ett visst ord
يشير مصطلح... إلى...
The term… refers to…
Används för att definiera ett visst ord
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
The standard model suggests that… can be defined as…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
According to..., …is defined as…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
…is commonly understood to mean…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
What we usually have in mind when we talk about… is…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Two brief examples might clarify this concept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
من المهم التأكيد على...
It is important to emphasize…
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
سنَصُبّ تركيزنا على...
Our focus is on…
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Finally, we should clarify our definition of…
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
What we mean is that…
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Several explanations have been offered.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Används för att klargöra grunden för din definition
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Following..., scholars have argued that …
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
The central question then becomes: how might… affect…?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
...found a significant correlation between… and…
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen