Tyska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Értem, amit mond.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Ich stimme völlig zu, dass...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
....-val/vel ellentétben, a .......
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Azt mondanám, hogy ...
Ich würde sagen, dass...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Es scheint mir, dass...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Véleményem szerint ...
Meiner Meinung nach...
Används för att ge en personlig åsikt
Véleményem szerint ...
Von meinem Standpunkt aus...
Används för att ge en personlig åsikt
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Ich bin der Ansicht, dass...
Används för att ge en personlig åsikt
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Används då man vill lista många skäl för något
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Hozzátéve ...., de ....
Zugegebenermaßen... , aber...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Ezzel ellentétben ....
Im Gegenteil...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Másrészt viszont ....
Einerseits...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Másrészt ...
Andererseits...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Trotz...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tudományosan/történelmileg ...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Mellékesen....
Im Übrigen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Továbbá ....
Darüber hinaus...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå