Svenska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Értem, amit mond.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Jag håller helt med om att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
I motsats till ..., ... visar ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
....-val/vel ellentétben, a .......
... till skillnad från ... är...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... liknar ... när det gäller ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Azt mondanám, hogy ...
Jag skulle säga att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
För mig verkar det som att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Véleményem szerint ...
Enligt min åsikt ...
Används för att ge en personlig åsikt
Véleményem szerint ...
Från min synpunkt sett ...
Används för att ge en personlig åsikt
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Jag är av den uppfattningen att ...
Används för att ge en personlig åsikt
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Används då man vill lista många skäl för något
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Hozzátéve ...., de ....
Visserligen ... men ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Ezzel ellentétben ....
Tvärtom ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Másrészt viszont ....
Å ena sidan ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Másrészt ...
Å andra sidan ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Trots ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Trots att ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tudományosan/történelmileg ...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Mellékesen....
För övrigt/Förresten ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Továbbá ....
Dessutom ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå