Engelska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Broadly speaking, I agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
One is very much inclined to agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
Értem, amit mond.
I can see his/her point.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
I entirely agree that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Broadly speaking, I disagree with… because…
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
One is very much inclined to disagree with… because…
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
I strongly disagree that…
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
I am firmly opposed to the idea that…
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
…and…are similar/different as regards to…
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
In contrast to…, …shows…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
....-val/vel ellentétben, a .......
…by contrast with… is/are…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
…is similar to… in respect of…
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
…and… differ in terms of...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
The first…, by contrast, the second…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Azt mondanám, hogy ...
I would say that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Nekem úgy tűnik, hogy ...
It seems to me that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Véleményem szerint ...
In my opinion…
Används för att ge en personlig åsikt
Véleményem szerint ...
From my point of view…
Används för att ge en personlig åsikt
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
I am of the opinion that…
Används för att ge en personlig åsikt
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Används då man vill lista många skäl för något
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
It is my belief that… because…
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Let us now analyze/turn to/examine…
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Hozzátéve ...., de ....
Admittedly…, but…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
It is true that…, yet the fact remains that…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Granted, …, nevertheless…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Ezzel ellentétben ....
On the contrary, …
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Másrészt viszont ....
On the one hand…
Används för att införa ena sidan av ett argument
Másrészt ...
On the other hand…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
In spite of…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Despite the fact that…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tudományosan/történelmileg ...
Scientifically/Historically speaking…
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Mellékesen....
Incidentally…
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Továbbá ....
Furthermore…
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå