Thailändska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Ich stimme völlig zu, dass...
ฉันยอมรับว่า...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... ähnelt ... hinsichtlich...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Ich würde sagen, dass...
ฉันจะพูดว่า...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Es scheint mir, dass...
ดูเหมือนว่า...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Meiner Meinung nach...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Von meinem Standpunkt aus...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Ich bin der Ansicht, dass...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Används då man vill lista många skäl för något
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Zugegebenermaßen... , aber...
ยอมรับ...แต่...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Im Gegenteil...
ในทางตรงกันข้าม...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Einerseits...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Andererseits...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Trotz...
ถึงแม้ว่า...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Ungeachtet der Tatsache, dass...
ถึงแม้ว่า...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Im Übrigen...
โดยบังเอิญ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Darüber hinaus...
นอกจากนี้...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå