Esperanto | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Ich stimme völlig zu, dass...
Mi tute konsentas, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Mi tute malkonsentas, ke...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
En kontrasto al..., ...montras...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
...per kontrasto kun...estas...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... ähnelt ... hinsichtlich...
...estas simila al... rilate...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
La unua..., kontraste, la dua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Ich würde sagen, dass...
Mi dirus, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Es scheint mir, dass...
Ŝajnas al mi, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Meiner Meinung nach...
Miaopinie…
Används för att ge en personlig åsikt
Von meinem Standpunkt aus...
El mia vidpunkto...
Används för att ge en personlig åsikt
Ich bin der Ansicht, dass...
Mi estas de la opinio, ke...
Används för att ge en personlig åsikt
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Används då man vill lista många skäl för något
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Zugegebenermaßen... , aber...
Certe..., sed...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Koncedita, ..., tamen...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Im Gegenteil...
Kontraŭe, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Einerseits...
Unuflanke...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Andererseits...
Aliflanke…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Trotz...
Malgraŭ…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Malgraŭ la fakto ke...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Science/Historie parolanta...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Im Übrigen...
Parenteze...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Darüber hinaus...
Krome...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå