Danska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Ich stimme völlig zu, dass...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Jeg er stærkt uenig i at...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
I modsætning til..., ...viser...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
...i modsætning til... er...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... ähnelt ... hinsichtlich...
...er lig... i forbindelse med
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
...og... er forskellige med hensyn til...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Ich würde sagen, dass...
Jeg ville sige at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Es scheint mir, dass...
For mig virker det som om at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Meiner Meinung nach...
Efter min mening...
Används för att ge en personlig åsikt
Von meinem Standpunkt aus...
Fra mit synspunkt...
Används för att ge en personlig åsikt
Ich bin der Ansicht, dass...
Jeg er af den mening at...
Används för att ge en personlig åsikt
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Används då man vill lista många skäl för något
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Det er min opfattelse at... fordi...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Zugegebenermaßen... , aber...
Indrømmet..., men...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Selvom, ikke desto mindre...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Im Gegenteil...
Derimod,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Einerseits...
På den ene side...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Andererseits...
På den anden side...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Trotz...
På trods af...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Til trods for det faktum at...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Videnskabeligt/historisk set...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Im Übrigen...
I øvrigt...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Darüber hinaus...
Endvidere...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå