Arabiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Ich stimme völlig zu, dass...
أتفق تماماً على أنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
على النقيض من... هو \ هم...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... ähnelt ... hinsichtlich...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
...و ... يختلف من حيثُ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Ich würde sagen, dass...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Es scheint mir, dass...
يبدو لي أنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Meiner Meinung nach...
في رأيِي...
Används för att ge en personlig åsikt
Von meinem Standpunkt aus...
مِنْ وجهة نظري...
Används för att ge en personlig åsikt
Ich bin der Ansicht, dass...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Används då man vill lista många skäl för något
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Zugegebenermaßen... , aber...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Im Gegenteil...
على العكس، ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Einerseits...
من جهةٍ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Andererseits...
من جهةٍ أخرى...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Trotz...
على الرغم من...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Ungeachtet der Tatsache, dass...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Im Übrigen...
وبالمناسبة فإنّ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Darüber hinaus...
علاوة على ذلك...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå