Polska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
ฉันยอมรับว่า...
W pełni się zgadzam z...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
....i...rożnią się pod względem...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

ฉันจะพูดว่า...
Powiedziałbym, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
ดูเหมือนว่า...
Wydaje mi się, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
ในความคิดเห็นของฉัน...
Moim zdaniem...
Används för att ge en personlig åsikt
ในความคิดเห็นของฉัน...
Z mojego punktu widzenia...
Används för att ge en personlig åsikt
ในความคิดเห็นของฉัน...
Jestem zdania, że...
Används för att ge en personlig åsikt
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Används då man vill lista många skäl för något
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
ยอมรับ...แต่...
Wprawdzie..., ale...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
ในทางตรงกันข้าม...
Przeciwnie, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
ในอีกด้านหนึ่ง...
Z jednej strony...
Används för att införa ena sidan av ett argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
Z drugiej strony...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
ถึงแม้ว่า...
Pomimo/Wbrew...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
ถึงแม้ว่า...
Pomimo faktu, że...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
โดยบังเอิญ...
Nawiasem mówiąc, ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
นอกจากนี้...
Ponadto...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå