Italienska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när du håller med någon annans synpunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när du håller med någon annans synpunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Si può comprendere il punto di vista di...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
ฉันยอมรับว่า...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
A differenza di..., ... mostra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
In contrasto con..., .... è...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... e... differiscono in termini di...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

ฉันจะพูดว่า...
Si potrebbe dunque affermare che...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
ดูเหมือนว่า...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
ในความคิดเห็นของฉัน...
Secondo il mio punto di vista...
Används för att ge en personlig åsikt
ในความคิดเห็นของฉัน...
Da una prospettiva prettamente personale...
Används för att ge en personlig åsikt
ในความคิดเห็นของฉัน...
Sono dell'idea che...
Används för att ge en personlig åsikt
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Används då man vill lista många skäl för något
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Spostando l'attenzione verso...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
ยอมรับ...แต่...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
ในทางตรงกันข้าม...
Al contrario...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
ในอีกด้านหนึ่ง...
Da un lato...
Används för att införa ena sidan av ett argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
Dall'altro...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
ถึงแม้ว่า...
A dispetto di...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
ถึงแม้ว่า...
Nonostante si ritenga che...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Scientificamente/Storicamente...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
โดยบังเอิญ...
A tal proposito...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
นอกจากนี้...
Inoltre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå