Grekiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Används när du håller med någon annans synpunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Används när du håller med någon annans synpunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
ฉันยอมรับว่า...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

ฉันจะพูดว่า...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
ดูเหมือนว่า...
Μου φαίνεται ότι...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
ในความคิดเห็นของฉัน...
Κατά την γνώμη μου...
Används för att ge en personlig åsikt
ในความคิดเห็นของฉัน...
Κατά την δική μου άποψη...
Används för att ge en personlig åsikt
ในความคิดเห็นของฉัน...
Είμαι της γνώμης ότι...
Används för att ge en personlig åsikt
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Används då man vill lista många skäl för något
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
ยอมรับ...แต่...
Βεβαίως..., αλλά...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
ในทางตรงกันข้าม...
Αντιθέτως, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
ในอีกด้านหนึ่ง...
Από τη μία...
Används för att införa ena sidan av ett argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
Από την άλλη...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
ถึงแม้ว่า...
Παρόλο που...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
ถึงแม้ว่า...
Παρά το γεγονός ότι...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
โดยบังเอิญ...
Παρεμπιπτόντως...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
นอกจากนี้...
Επιπροσθέτως...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå