Esperanto | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
ฉันยอมรับว่า...
Mi tute konsentas, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Mi tute malkonsentas, ke...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
En kontrasto al..., ...montras...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
...per kontrasto kun...estas...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...estas simila al... rilate...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
La unua..., kontraste, la dua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

ฉันจะพูดว่า...
Mi dirus, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
ดูเหมือนว่า...
Ŝajnas al mi, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
ในความคิดเห็นของฉัน...
Miaopinie…
Används för att ge en personlig åsikt
ในความคิดเห็นของฉัน...
El mia vidpunkto...
Används för att ge en personlig åsikt
ในความคิดเห็นของฉัน...
Mi estas de la opinio, ke...
Används för att ge en personlig åsikt
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Används då man vill lista många skäl för något
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
ยอมรับ...แต่...
Certe..., sed...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Koncedita, ..., tamen...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
ในทางตรงกันข้าม...
Kontraŭe, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
ในอีกด้านหนึ่ง...
Unuflanke...
Används för att införa ena sidan av ett argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
Aliflanke…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
ถึงแม้ว่า...
Malgraŭ…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
ถึงแม้ว่า...
Malgraŭ la fakto ke...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Science/Historie parolanta...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
โดยบังเอิญ...
Parenteze...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
นอกจากนี้...
Krome...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå