Engelska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
One is very much inclined to agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
I can see his/her point.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
ฉันยอมรับว่า...
I entirely agree that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
I can see his point, but disagree with it entirely.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
I strongly disagree that…
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
I am firmly opposed to the idea that…
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
…and…are similar/different as regards to…
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
In contrast to…, …shows…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
…by contrast with… is/are…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
…is similar to… in respect of…
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
…and… differ in terms of...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
The first…, by contrast, the second…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
One difference between… and… is that…, whereas…
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

ฉันจะพูดว่า...
I would say that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
ดูเหมือนว่า...
It seems to me that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
ในความคิดเห็นของฉัน...
In my opinion…
Används för att ge en personlig åsikt
ในความคิดเห็นของฉัน...
From my point of view…
Används för att ge en personlig åsikt
ในความคิดเห็นของฉัน...
I am of the opinion that…
Används för att ge en personlig åsikt
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Används då man vill lista många skäl för något
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
It is my belief that… because…
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Let us now analyze/turn to/examine…
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
ยอมรับ...แต่...
Admittedly…, but…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
It is true that…, yet the fact remains that…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Granted, …, nevertheless…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
ในทางตรงกันข้าม...
On the contrary, …
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
ในอีกด้านหนึ่ง...
On the one hand…
Används för att införa ena sidan av ett argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
On the other hand…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
ถึงแม้ว่า...
In spite of…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
ถึงแม้ว่า...
Despite the fact that…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Scientifically/Historically speaking…
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
โดยบังเอิญ...
Incidentally…
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
นอกจากนี้...
Furthermore…
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå