Tyska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Jag håller helt med om att ...
Ich stimme völlig zu, dass...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
I motsats till ..., ... visar ...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... till skillnad från ... är...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... liknar ... när det gäller ...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Jag skulle säga att ...
Ich würde sagen, dass...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
För mig verkar det som att ...
Es scheint mir, dass...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Enligt min åsikt ...
Meiner Meinung nach...
Används för att ge en personlig åsikt
Från min synpunkt sett ...
Von meinem Standpunkt aus...
Används för att ge en personlig åsikt
Jag är av den uppfattningen att ...
Ich bin der Ansicht, dass...
Används för att ge en personlig åsikt
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Används då man vill lista många skäl för något
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Visserligen ... men ...
Zugegebenermaßen... , aber...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Tvärtom ...
Im Gegenteil...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Å ena sidan ...
Einerseits...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Å andra sidan ...
Andererseits...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Trots ...
Trotz...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Trots att ...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
För övrigt/Förresten ...
Im Übrigen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Dessutom ...
Darüber hinaus...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå