Esperanto | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Jag håller helt med om att ...
Mi tute konsentas, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Mi tute malkonsentas, ke...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
I motsats till ..., ... visar ...
En kontrasto al..., ...montras...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... till skillnad från ... är...
...per kontrasto kun...estas...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... liknar ... när det gäller ...
...estas simila al... rilate...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
La unua..., kontraste, la dua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Jag skulle säga att ...
Mi dirus, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
För mig verkar det som att ...
Ŝajnas al mi, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Enligt min åsikt ...
Miaopinie…
Används för att ge en personlig åsikt
Från min synpunkt sett ...
El mia vidpunkto...
Används för att ge en personlig åsikt
Jag är av den uppfattningen att ...
Mi estas de la opinio, ke...
Används för att ge en personlig åsikt
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Används då man vill lista många skäl för något
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Visserligen ... men ...
Certe..., sed...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Koncedita, ..., tamen...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Tvärtom ...
Kontraŭe, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Å ena sidan ...
Unuflanke...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Å andra sidan ...
Aliflanke…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Trots ...
Malgraŭ…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Trots att ...
Malgraŭ la fakto ke...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Science/Historie parolanta...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
För övrigt/Förresten ...
Parenteze...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Dessutom ...
Krome...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå