Danska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Jag håller helt med om att ...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Jeg er stærkt uenig i at...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
I motsats till ..., ... visar ...
I modsætning til..., ...viser...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... till skillnad från ... är...
...i modsætning til... er...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... liknar ... när det gäller ...
...er lig... i forbindelse med
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Jag skulle säga att ...
Jeg ville sige at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
För mig verkar det som att ...
For mig virker det som om at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Enligt min åsikt ...
Efter min mening...
Används för att ge en personlig åsikt
Från min synpunkt sett ...
Fra mit synspunkt...
Används för att ge en personlig åsikt
Jag är av den uppfattningen att ...
Jeg er af den mening at...
Används för att ge en personlig åsikt
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Används då man vill lista många skäl för något
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Visserligen ... men ...
Indrømmet..., men...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Selvom, ikke desto mindre...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Tvärtom ...
Derimod,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Å ena sidan ...
På den ene side...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Å andra sidan ...
På den anden side...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Trots ...
På trods af...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Trots att ...
Til trods for det faktum at...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Videnskabeligt/historisk set...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
För övrigt/Förresten ...
I øvrigt...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Dessutom ...
Endvidere...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå