Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Согласие
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Я понимаю его/ее точку зрения.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Я полностью согласен, что...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Я совершенно не соголасен с...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Я совершенно не разделяю идею, что...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
И наоборот, ... показывает...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
В отличие от...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... похоже на ..., если принять во внимание...
... giống với... ở chỗ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... и ... различаются в понимании ...
... và... khác nhau ở chỗ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Первое...., второе, напротив, ...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Одно из различий между ... и ..., однако...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Я бы предположил, что...
Tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Мне кажется, что...
Tôi thấy rằng...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Я считаю, что...
Cá nhân tôi cho rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
По моему мнению...
Theo quan điểm của tôi...
Används för att ge en personlig åsikt
Я придерживаюсь мнения, что...
Tôi mang quan điểm rằng...
Används för att ge en personlig åsikt
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Används då man vill lista många skäl för något
Я полагаю, что...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Нельзя не заметить, что ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Согласен.., но...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Действительно..., и все же ... остается фактом
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Согласен,... , и тем неменее
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Напротив,...
Trái lại,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
С одной стороны
Một mặt,...
Används för att införa ena sidan av ett argument
С другой стороны...
Mặt khác,...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Несмотря на
Mặc dù...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Хотя...
Mặc dù/Bất chấp...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Говоря научным языком...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Между прочим...
Nhân tiện/Nhân thể...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Более того...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå