Thailändska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Согласие
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Я понимаю его/ее точку зрения.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Я полностью согласен, что...
ฉันยอมรับว่า...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Я всецело поддерживаю мнение, что...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Я совершенно не соголасен с...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Я совершенно не разделяю идею, что...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
И наоборот, ... показывает...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
В отличие от...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... похоже на ..., если принять во внимание...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... и ... различаются в понимании ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Первое...., второе, напротив, ...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Одно из различий между ... и ..., однако...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Я бы предположил, что...
ฉันจะพูดว่า...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Мне кажется, что...
ดูเหมือนว่า...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Я считаю, что...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
По моему мнению...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Я придерживаюсь мнения, что...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Används då man vill lista många skäl för något
Я полагаю, что...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Нельзя не заметить, что ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Согласен.., но...
ยอมรับ...แต่...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Действительно..., и все же ... остается фактом
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Согласен,... , и тем неменее
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Напротив,...
ในทางตรงกันข้าม...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
С одной стороны
ในอีกด้านหนึ่ง...
Används för att införa ena sidan av ett argument
С другой стороны...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Несмотря на
ถึงแม้ว่า...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Хотя...
ถึงแม้ว่า...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Говоря научным языком...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Между прочим...
โดยบังเอิญ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Более того...
นอกจากนี้...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå