Hindi | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Согласие
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Я понимаю его/ее точку зрения.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Я полностью согласен, что...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Я всецело поддерживаю мнение, что...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Я совершенно не соголасен с...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Я совершенно не разделяю идею, что...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
И наоборот, ... показывает...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
В отличие от...
... की तुलना मे, ... ... है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... похоже на ..., если принять во внимание...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... и ... различаются в понимании ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Первое...., второе, напротив, ...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Одно из различий между ... и ..., однако...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Я бы предположил, что...
मेरा मानना है कि...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Мне кажется, что...
मुझे लगता है कि...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Я считаю, что...
मेरी राय है कि...
Används för att ge en personlig åsikt
По моему мнению...
मेरे दृष्टिकोण से
Används för att ge en personlig åsikt
Я придерживаюсь мнения, что...
मेरा मानना है कि
Används för att ge en personlig åsikt
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Används då man vill lista många skäl för något
Я полагаю, что...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Нельзя не заметить, что ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Согласен.., но...
यह सच है कि..., लेकिन...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Действительно..., и все же ... остается фактом
यह सच है कि..., लेकिन...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Согласен,... , и тем неменее
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Напротив,...
इसके विपरीत
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
С одной стороны
एक तरफ से...
Används för att införa ena sidan av ett argument
С другой стороны...
दूसरी तरफ से
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Несмотря на
इन... के होते हुए भी...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Хотя...
इन... के होते हुए भी...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Говоря научным языком...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Между прочим...
वैसे...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Более того...
इसके अतिरिक्त...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå