Ryska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Согласие
Används när du håller med någon annans synpunkt
Cineva este de acord cu...deoarece...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sunt în totalitate de acord că...
Я полностью согласен, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Я совершенно не соголасен с...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mă opun total ideii conform căreia...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
И наоборот, ... показывает...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...în opoziţie cu...este/sunt...
В отличие от...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... и ... различаются в понимании ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Первое...., второе, напротив, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Aş putea spune că...
Я бы предположил, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Impresia mea este că...
Мне кажется, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
După părerea mea,...
Я считаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Din punctul meu de vedere...
По моему мнению...
Används för att ge en personlig åsikt
Sunt de părere că...
Я придерживаюсь мнения, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Används då man vill lista många skäl för något
Convingerea mea este că... deoarece...
Я полагаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Нельзя не заметить, что ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admitem faptul că..., dar...
Согласен.., но...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se admite faptul că..., însă...
Согласен,... , и тем неменее
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Din contră,...
Напротив,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Pe de o parte...
С одной стороны
Används för att införa ena sidan av ett argument
Pe de altă parte...
С другой стороны...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Contrar...
Несмотря на
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
În ciuda faptului că...
Хотя...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Говоря научным языком...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Întâmplător...
Между прочим...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Mai mult decât atât...
Более того...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå