Italienska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Cineva este de acord cu...deoarece...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere.
Si può comprendere il punto di vista di...
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sunt în totalitate de acord că...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mă opun total ideii conform căreia...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
A differenza di..., ... mostra...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...în opoziţie cu...este/sunt...
In contrasto con..., .... è...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... e... differiscono in termini di...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Aş putea spune că...
Si potrebbe dunque affermare che...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Impresia mea este că...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
După părerea mea,...
Secondo il mio punto di vista...
Används för att ge en personlig åsikt
Din punctul meu de vedere...
Da una prospettiva prettamente personale...
Används för att ge en personlig åsikt
Sunt de părere că...
Sono dell'idea che...
Används för att ge en personlig åsikt
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Används då man vill lista många skäl för något
Convingerea mea este că... deoarece...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Spostando l'attenzione verso...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admitem faptul că..., dar...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se admite faptul că..., însă...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Din contră,...
Al contrario...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Pe de o parte...
Da un lato...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Pe de altă parte...
Dall'altro...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Contrar...
A dispetto di...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
În ciuda faptului că...
Nonostante si ritenga che...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Scientificamente/Storicamente...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Întâmplător...
A tal proposito...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Mai mult decât atât...
Inoltre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå