Hindi | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Cineva este de acord cu...deoarece...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sunt în totalitate de acord că...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mă opun total ideii conform căreia...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...în opoziţie cu...este/sunt...
... की तुलना मे, ... ... है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Aş putea spune că...
मेरा मानना है कि...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Impresia mea este că...
मुझे लगता है कि...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
După părerea mea,...
मेरी राय है कि...
Används för att ge en personlig åsikt
Din punctul meu de vedere...
मेरे दृष्टिकोण से
Används för att ge en personlig åsikt
Sunt de părere că...
मेरा मानना है कि
Används för att ge en personlig åsikt
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Används då man vill lista många skäl för något
Convingerea mea este că... deoarece...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admitem faptul că..., dar...
यह सच है कि..., लेकिन...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
यह सच है कि..., लेकिन...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se admite faptul că..., însă...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Din contră,...
इसके विपरीत
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Pe de o parte...
एक तरफ से...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Pe de altă parte...
दूसरी तरफ से
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Contrar...
इन... के होते हुए भी...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
În ciuda faptului că...
इन... के होते हुए भी...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Întâmplător...
वैसे...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Mai mult decât atât...
इसके अतिरिक्त...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå