Finska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Cineva este de acord cu...deoarece...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sunt în totalitate de acord că...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mă opun total ideii conform căreia...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...în opoziţie cu...este/sunt...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... muistuttaa ... suhteessa...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Aş putea spune că...
Voisin sanoa, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Impresia mea este că...
Vaikuttaa siltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
După părerea mea,...
Mielestäni...
Används för att ge en personlig åsikt
Din punctul meu de vedere...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Används för att ge en personlig åsikt
Sunt de părere că...
Olen sitä mieltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Används då man vill lista många skäl för något
Convingerea mea este că... deoarece...
Uskon, että..., sillä...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admitem faptul că..., dar...
Kieltämättä..., mutta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se admite faptul că..., însă...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Din contră,...
Päinvastoin...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Pe de o parte...
Toisaalta...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Pe de altă parte...
Toisaalta...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Contrar...
Huolimatta...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
În ciuda faptului că...
Huolimatta siitä, että...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Întâmplător...
Ohimennen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Mai mult decât atât...
Lisäksi...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå