Esperanto | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Cineva este de acord cu...deoarece...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sunt în totalitate de acord că...
Mi tute konsentas, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Mi tute malkonsentas, ke...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mă opun total ideii conform căreia...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
En kontrasto al..., ...montras...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...în opoziţie cu...este/sunt...
...per kontrasto kun...estas...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...estas simila al... rilate...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
La unua..., kontraste, la dua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Aş putea spune că...
Mi dirus, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Impresia mea este că...
Ŝajnas al mi, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
După părerea mea,...
Miaopinie…
Används för att ge en personlig åsikt
Din punctul meu de vedere...
El mia vidpunkto...
Används för att ge en personlig åsikt
Sunt de părere că...
Mi estas de la opinio, ke...
Används för att ge en personlig åsikt
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Används då man vill lista många skäl för något
Convingerea mea este că... deoarece...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admitem faptul că..., dar...
Certe..., sed...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se admite faptul că..., însă...
Koncedita, ..., tamen...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Din contră,...
Kontraŭe, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Pe de o parte...
Unuflanke...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Pe de altă parte...
Aliflanke…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Contrar...
Malgraŭ…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
În ciuda faptului că...
Malgraŭ la fakto ke...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Science/Historie parolanta...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Întâmplător...
Parenteze...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Mai mult decât atât...
Krome...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå