Arabiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Cineva este de acord cu...deoarece...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sunt în totalitate de acord că...
أتفق تماماً على أنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mă opun total ideii conform căreia...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...în opoziţie cu...este/sunt...
على النقيض من... هو \ هم...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...و ... يختلف من حيثُ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Aş putea spune că...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Impresia mea este că...
يبدو لي أنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
După părerea mea,...
في رأيِي...
Används för att ge en personlig åsikt
Din punctul meu de vedere...
مِنْ وجهة نظري...
Används för att ge en personlig åsikt
Sunt de părere că...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Används då man vill lista många skäl för något
Convingerea mea este că... deoarece...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admitem faptul că..., dar...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Se admite faptul că..., însă...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Din contră,...
على العكس، ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Pe de o parte...
من جهةٍ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Pe de altă parte...
من جهةٍ أخرى...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Contrar...
على الرغم من...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
În ciuda faptului că...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Întâmplător...
وبالمناسبة فإنّ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Mai mult decât atât...
علاوة على ذلك...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå