Arabiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

De modo geral, concorda-se com ... porque...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Tende-se a concordar com...porque...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Percebe-se o seu propósito.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
É consenso que...
أتفق تماماً على أنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Tende-se a discordar de...porque...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Discorda-se totamente de/do/da...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Opõe-se à idéia que...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Em contraste com..., mostra que...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...em contraste com...é/são...
على النقيض من... هو \ هم...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...e...diferem em termos de...
...و ... يختلف من حيثُ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
يبدو لي أنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
في رأيِي...
Används för att ge en personlig åsikt
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
مِنْ وجهة نظري...
Används för att ge en personlig åsikt
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Används då man vill lista många skäl för något
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Examina-se/Analisa-se agora...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Reconhecidamente..., mas...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Reconhecidamente....Porém...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Ao contrário,...
على العكس، ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Por um lado...
من جهةٍ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Por outro lado...
من جهةٍ أخرى...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Apesar de...
على الرغم من...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
A despeito de...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Cientificamente/ Historicamente falando...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentalmente...
وبالمناسبة فإنّ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Além disso,...
علاوة على ذلك...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå