Rumänska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Înţeleg punctul său de vedere.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
W pełni się zgadzam z...
Sunt în totalitate de acord că...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Mă opun total ideii conform căreia...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
....i...rożnią się pod względem...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Powiedziałbym, że...
Aş putea spune că...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Wydaje mi się, że...
Impresia mea este că...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Moim zdaniem...
După părerea mea,...
Används för att ge en personlig åsikt
Z mojego punktu widzenia...
Din punctul meu de vedere...
Används för att ge en personlig åsikt
Jestem zdania, że...
Sunt de părere că...
Används för att ge en personlig åsikt
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Används då man vill lista många skäl för något
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Wprawdzie..., ale...
Admitem faptul că..., dar...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Se admite faptul că..., însă...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Przeciwnie, ...
Din contră,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Z jednej strony...
Pe de o parte...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Z drugiej strony...
Pe de altă parte...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Pomimo/Wbrew...
Contrar...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Pomimo faktu, że...
În ciuda faptului că...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Nawiasem mówiąc, ...
Întâmplător...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Ponadto...
Mai mult decât atât...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå